ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการภาณุวัฒน์ เขียวนาค และคุณรจนา เพิ่มพูล
[ เมื่อ: 28 พ.ค. 66] อ่าน: 21 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอุทัย ประจำปีการศึกษา 2566
[ เมื่อ: 28 พ.ค. 66] อ่าน: 6 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูเกรียงไกร สำเริง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองกุง
[ เมื่อ: 28 พ.ค. 66] อ่าน: 6 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคคณะสงฆ์
[ เมื่อ: 1 พ.ค. 66] อ่าน: 73 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อันดับที่ 2) ระดับประเทศ ในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ปลาย
[ เมื่อ: 26 เม.ย. 66] อ่าน: 31 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 3 เม.ย. 66] อ่าน: 232 ข่าวโดย: สรายุทธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
[ เมื่อ: 31 มี.ค. 66] อ่าน: 55 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรัณย์พร สำเริง เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้ช่วย ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
[ เมื่อ: 31 มี.ค. 66] อ่าน: 23 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอุทัย ประจำปีการศึกษา 2566
[ เมื่อ: 28 มี.ค. 66] อ่าน: 3360 ข่าวโดย: สรายุทธ์
รางวัลนักออม ประจำปีการศึกษา 2565
[ เมื่อ: 14 มี.ค. 66] อ่าน: 54 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้น ม.6 วันที่ ๑ - ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 1 มี.ค. 66] อ่าน: 71 ข่าวโดย: สรายุทธ์
กิจกรรม Open House เปิดบ้านอุทัย รักษ์ภูมิปัญญา สู่วิถีพอเพียง
[ เมื่อ: 22 ก.พ. 66] อ่าน: 116 ข่าวโดย: สรายุทธ์