ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กกรอนิกส์ (e-Saraban) 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา
[ เมื่อ: 7 พ.ค. 65] อ่าน: 19 ข่าวโดย: สรายุทธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
[ เมื่อ: 6 พ.ค. 65] อ่าน: 21 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพนิดา สีนวล รับโล่, เกียรติบัตร ,เข็มเกียรติยศ "ครูดีเด่น" โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาว
[ เมื่อ: 2 พ.ค. 65] อ่าน: 9 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยนำโดยนายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพก
[ เมื่อ: 2 เม.ย. 65] อ่าน: 14 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 01/04/65
[ เมื่อ: 2 เม.ย. 65] อ่าน: 16 ข่าวโดย: สรายุทธ์
แนะแนว สัญจรประจำปีการศึกษา 2565
[ เมื่อ: 10 มี.ค. 65] อ่าน: 48 ข่าวโดย: สรายุทธ์
แนะนำผู้สมัครประธานนักเรียน2565
[ เมื่อ: 17 ก.พ. 65] อ่าน: 70 ข่าวโดย: สรายุทธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด.ญ.ทิชากร กล่
[ เมื่อ: 14 ก.พ. 65] อ่าน: 19 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพช
[ เมื่อ: 13 ก.พ. 65] อ่าน: 18 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ประชุมสรุปโครงการทุนปั้นหมอ 2021
[ เมื่อ: 9 ก.พ. 65] อ่าน: 40 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พนิดา สีนวล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
[ เมื่อ: 7 ก.พ. 65] อ่าน: 16 ข่าวโดย: สรายุทธ์
มอบรางวัลครูดีประจำปี2565
[ เมื่อ: 28 ม.ค. 65] อ่าน: 37 ข่าวโดย: สรายุทธ์