ด่วน. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน ในวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสCOVID19


นักเรียนเข้าระบบ LMS
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :
ครูประจำวิชา

User :
Pass :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อ่าน: 22 เมื่อ: 20 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ทีม Victory By UT โรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัล ชมเชย อ่าน: 37 เมื่อ: 15 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อ่าน: 45 เมื่อ: 5 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัรยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ รองรับการประเมิน อ่าน: 41 เมื่อ: 1 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอุทัย ขอขอบคุณคุณสายทอง สุระนาด และ แผนก IT บริษัท Hitachi Metal (Thailand) Ltd. ที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน อ่าน: 20 เมื่อ: 1 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัย ได้รับมอบ ATK จาก สาธารณสุขเทศบาลอุทัย อ่าน: 17 เมื่อ: 1 ธ.ค. 64 ข่าวโดย: สรายุทธ์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย