ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
[ เมื่อ: 1 ก.ค. 65] อ่าน: 7 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นักเรียนโรงเรียนอุทัยได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
[ เมื่อ: 30 มิ.ย. 65] อ่าน: 5 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สถานีตำรวจภูธรอุทัย ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกฎจราจรในการขับขี่ และข้อกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
[ เมื่อ: 30 มิ.ย. 65] อ่าน: 6 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ทีม Victory By UT โรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2022 รุ่น Teenage
[ เมื่อ: 28 มิ.ย. 65] อ่าน: 15 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
[ เมื่อ: 25 มิ.ย. 65] อ่าน: 14 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการนิเทศชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565
[ เมื่อ: 23 มิ.ย. 65] อ่าน: 4 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค.อย. ประจำปี 2565” ด้านการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา
[ เมื่อ: 17 มิ.ย. 65] อ่าน: 5 ข่าวโดย: บุรจิตต์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
[ เมื่อ: 17 มิ.ย. 65] อ่าน: 48 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2, 5/2 และ 6/2
[ เมื่อ: 13 มิ.ย. 65] อ่าน: 7 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ดร.ชูชีพ ตรีภาโค นายกสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัย ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
[ เมื่อ: 3 มิ.ย. 65] อ่าน: 8 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการ “ก้าวท้าใจ” โรงเรียนต้นแบบ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
[ เมื่อ: 3 มิ.ย. 65] อ่าน: 12 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พ.ศ. 2565
[ เมื่อ: 2 มิ.ย. 65] อ่าน: 11 ข่าวโดย: บุรจิตต์