ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
[ เมื่อ: 20 ธ.ค. 64] อ่าน: 22 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ทีม Victory By UT โรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัล ชมเชย
[ เมื่อ: 15 ธ.ค. 64] อ่าน: 37 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[ เมื่อ: 5 ธ.ค. 64] อ่าน: 45 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัรยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ รองรับการประเมิน
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 41 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอุทัย ขอขอบคุณคุณสายทอง สุระนาด และ แผนก IT บริษัท Hitachi Metal (Thailand) Ltd. ที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 20 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัย ได้รับมอบ ATK จาก สาธารณสุขเทศบาลอุทัย
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 17 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ทดสอบส่งข่าว
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 22 ข่าวโดย: จุฑารัตน์