ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุทัยเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
[ เมื่อ: 21 ก.ย. 66] อ่าน: 20 ข่าวโดย: บุรจิตต์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “เส้นชัยแห่งชีวิต ด้วยจิตคารวะ”
[ เมื่อ: 12 ก.ย. 66] อ่าน: 198 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
[ เมื่อ: 12 ก.ย. 66] อ่าน: 24 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายเสรี ภู่เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์เยาวชนโลก (WESPA YOUTH CUP 2023)
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 35 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรม GSP
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 27 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมค่ายสองภาษา (English-Chinese camp)
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 19 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 23 ส.ค. 66] อ่าน: 41 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 23 ส.ค. 66] อ่าน: 35 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
[ เมื่อ: 22 ส.ค. 66] อ่าน: 80 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอําเภออุทัย (แห่งใหม่)
[ เมื่อ: 14 ส.ค. 66] อ่าน: 35 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[ เมื่อ: 11 ส.ค. 66] อ่าน: 71 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สัมมนาทางวิชาการ S.A.A.T. จังหวัดขอแก่น
[ เมื่อ: 11 ส.ค. 66] อ่าน: 26 ข่าวโดย: บุรจิตต์