มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา และเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นางผาสุข สุตเตมีย์ และ นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยการนำของคุณครูพนิดา สีนวล คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ระดมจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา และเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยการนำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มาพัฒนานักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนหาประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน เข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ โดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งในการระดมทุนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่มีความประสงค์มอบทุนให้กับนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1.เด็กชายรัฐศาสตร์ นุบาล   ชั้น ม.3/1

2.นายปรเมศวร์ หวังจิตร์       ชั้น ม.4/1

3.เด็กหญิงณัฐทิชา แช่มชื่น   ชั้น ม.3/1

4.เด็กหญิงฉันท์พิชา รัตนเณร ชั้น ม.3/4

5.นายธนพงษ์ พูลสุวรรณ     ชั้น ม.4/1

6.นางสาวรินรดา สุทน          ชั้น ม.4/2

7.นางสาวพรทิพย์ บำรุงการ ชั้น ม.6/1

8.เด็กหญิงศิริลักษณ์ โรจน์บุญถึง ชั้น ม.2/1

9.เด็กหญิงธิดาวรรณ งามระเบียบ ชั้น ม.2/2

10.เด็กชายนาวิน หอมทอง   ชั้น ม.2/1

11.เด็กชายธาดาพงษ์ พามี  ชั้น ม.2/1

_197_9-1669975216.jpg_197_8-1669975216.jpg_197_7-1669975216.jpg_197_6-1669975216.jpg_197_5-1669975216.jpg_197_4-1669975216.jpg_197_3-1669975216.jpg_197_2-1669975216.jpg_197_1-1669975216.jpg_197_0-1669975216.jpg_197_1-1669975202.jpg_197_0-1669975202.jpg
[ เมื่อ: 2 ธ.ค. 65 ] อ่าน: 10 ข่าวโดย: บุรจิตต์