บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทยจำกัด (โรงงานโรจนะ ) และตัวแทนพนักงานร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนโครงการ U Thai Mini-Half Marathon 2022
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทยจำกัด (โรงงานโรจนะ ) และตัวแทนพนักงานร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนโครงการ U Thai Mini-Half Marathon "สานฝันการศึกษา" โดยการมอบ น้ำดื่มตรามินีแบ จำนวน 1800 ขวด พร้อมทั้ง มีกิจกรรมการ ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะแก่ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอุทัย เพื่อนำความรู้การแยกขยะไป จัดการขยะที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรม U Thai Mini-Half Marathon 2022 "สานวันการศึกษา" พร้อมทั้งมอบ ถังขยะ จำนวน 3 ใบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมแยกขยะ
_197_3-1669613422.JPG_197_2-1669613422.JPG_197_1-1669613422.JPG_197_0-1669613422.JPG_197_3-1669613275.JPG_197_2-1669613275.JPG_197_1-1669613275.JPG_197_0-1669613275.JPG
[ เมื่อ: 28 พ.ย. 65 ] อ่าน: 29 ข่าวโดย: บุรจิตต์