วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอุทัย ขอขอบคุณคุณสายทอง สุระนาด และ แผนก IT บริษัท Hitachi Metal (Thailand) Ltd. ที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอุทัย ขอขอบคุณคุณสายทอง สุระนาด และ แผนก IT

บริษัท Hitachi Metal (Thailand) Ltd. ที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอุทัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

_18_5-1638366335.JPG_18_3-1638366335.JPG_18_2-1638366335.JPG_18_1-1638366335.JPG_18_0-1638366335.JPG
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64 ] อ่าน: 24 ข่าวโดย: สรายุทธ์    
  ข่าวล่าสุด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กกรอนิกส์ (e-Saraban) 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพนิดา สีนวล รับโล่, เกียรติบัตร ,เข็มเกียรติยศ "ครูดีเด่น" โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาว
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยนำโดยนายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพก
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 01/04/65
แนะแนว สัญจรประจำปีการศึกษา 2565
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด