กลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

อำภา โพธิสัตย์

พนิดา สีนวล

กฤตย์ฐมณฑน์ เจริญเชื้อ

เพลินพิศ สำเริง

เบญจวรรณ รัตนาพรทิพย์
ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนอุทัย
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035-356508
เบอร์โทรสาร (Fax) 035-356241
@Line : โรงเรียนอุทัย เพิ่มเพื่อน
uthaischool@gmail.com
Line@โรงเรียนอุทัย

Copyright© uts.ac.th