โรงเรียนอุทัย เปิดเรียน On Site 100% ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


นักเรียนเข้าระบบ LMS
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :
ครูประจำวิชา

User :
Pass :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กกรอนิกส์ (e-Saraban) 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา อ่าน: 19 เมื่อ: 7 พ.ค. 65 ข่าวโดย: สรายุทธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) อ่าน: 21 เมื่อ: 6 พ.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพนิดา สีนวล รับโล่, เกียรติบัตร ,เข็มเกียรติยศ "ครูดีเด่น" โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาว อ่าน: 9 เมื่อ: 2 พ.ค. 65 ข่าวโดย: สรายุทธ์
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยนำโดยนายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพก อ่าน: 14 เมื่อ: 2 เม.ย. 65 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 01/04/65 อ่าน: 16 เมื่อ: 2 เม.ย. 65 ข่าวโดย: สรายุทธ์
แนะแนว สัญจรประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน: 48 เมื่อ: 10 มี.ค. 65 ข่าวโดย: สรายุทธ์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย