คลิก.. ประเมินความพึงพอใจการจัดการโรงเรียนอุทัย

💁 ครูเข้าระบบ LMS
✔ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจ
Qr-Code AppLMS

สแกน Qr-Code ติดตั้ง App Mobile เพื่อความสะดวกในการเรียน/ติดตามส่งการบ้าน/สอบออนไลน์

💠ศูนย์พละ สพม.อย💠📅 สถิติมาเรียนประจำวัน
วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

จำนวนนักเรียนในระบบ : 823 คน
บันทึกเข้าโรงเรียนในระบบทั้งสิ้น : 334 คน
จำนวนนักเรียนยังไม่มีการบันทึก : 489 คน
หมายเหตุ ข้อมูล real time จากการนับจำนวนนักเรียนสแกนบัตรเข้าโรงเรียนรวมกับเข้ากิจกรรมโฮมรูมประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุทัยเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ่าน: 24 เมื่อ: 21 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “เส้นชัยแห่งชีวิต ด้วยจิตคารวะ” อ่าน: 203 เมื่อ: 12 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่าน: 24 เมื่อ: 12 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายเสรี ภู่เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์เยาวชนโลก (WESPA YOUTH CUP 2023) อ่าน: 35 เมื่อ: 3 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรม GSP อ่าน: 27 เมื่อ: 3 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมค่ายสองภาษา (English-Chinese camp) อ่าน: 19 เมื่อ: 3 ก.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
  💠 แนะแนวศึกษาต่อ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
สื่อการสอน Coding

เกมส์สร้างเสริมความรู้
1.องค์ประกอบคอมฯ 2.ประเภทซอฟท์แวร์
...