วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

👤 หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระพละศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
💁 ครูเข้าระบบ LMS
💼นักเรียนเข้าระบบLMS
✔ประเมินความพึงพอใจ

💠ศูนย์พละ สพม.อย💠📅 สถิติมาเรียนประจำวัน
วัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จำนวนนักเรียนในระบบ : 815 คน
บันทึกเข้าโรงเรียนในระบบทั้งสิ้น : 501 คน
จำนวนนักเรียนยังไม่มีการบันทึก : 314 คน
หมายเหตุ ข้อมูล real time จากการนับจำนวนนักเรียนสแกนบัตรเข้าโรงเรียนรวมกับเข้ากิจกรรมโฮมรูมประจำวัน


💻 สื่อการสอน Coding 💻
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่าน: 25 เมื่อ: 22 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับทางโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ่าน: 9 เมื่อ: 22 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ เนตรวิจิตร เนื่องในโอกาสได้รับการย้ายข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอุทัย อ่าน: 36 เมื่อ: 21 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการงานแนะแแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่าน: 18 เมื่อ: 18 พ.ย. 66 ข่าวโดย: สรายุทธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี หวะสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับการย้ายข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ อ่าน: 17 เมื่อ: 16 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัย อ่าน: 22 เมื่อ: 14 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อ่าน: 52 เมื่อ: 12 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “รายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566” อ่าน: 24 เมื่อ: 7 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
แสดงความยินดีกับ นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.พระนครศรีอยุธยา อ่าน: 10 เมื่อ: 7 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 อ่าน: 35 เมื่อ: 1 พ.ย. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อ่าน: 46 เมื่อ: 30 ต.ค. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ่าน: 110 เมื่อ: 11 ต.ค. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
คลิกดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
  💠 แนะแนวศึกษาต่อ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ