📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอุทัย ม.๑ กดดู ม.๔ กดดู

💁 ครูเข้าระบบ LMS
Qr-Code AppLMS

สแกน Qr-Code ติดตั้ง App Mobile เพื่อความสะดวกในการเรียน

ผู้ปกครองสแกน Qr-Code
ติดตามผลการเรียน

เพิ่มเพื่อน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลนักออม ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน: 22 เมื่อ: 14 มี.ค. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้น ม.6 วันที่ ๑ - ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุทัย อ่าน: 58 เมื่อ: 1 มี.ค. 66 ข่าวโดย: สรายุทธ์
กิจกรรม Open House เปิดบ้านอุทัย รักษ์ภูมิปัญญา สู่วิถีพอเพียง อ่าน: 97 เมื่อ: 22 ก.พ. 66 ข่าวโดย: สรายุทธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด อ่าน: 28 เมื่อ: 10 ก.พ. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี อ่าน: 34 เมื่อ: 9 ก.พ. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 อ่าน: 56 เมื่อ: 1 ก.พ. 66 ข่าวโดย: บุรจิตต์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
สื่อการสอน Coding

เกมส์สร้างเสริมความรู้
1.องค์ประกอบคอมฯ 2.ประเภทซอฟท์แวร์

รายงานการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วัน / เดือน / ปี ระดับชั้น ม.1 รวม
ม.1
ระดับชั้น ม.4 รวม
ม.4
รวม
ในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ จบ รร.อุทัย จบ รร.อื่น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 36 30 66 13 11 249022 17 39 3 5 847 137
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 21 33 54 5 5 106413 26 39 3 4 746 110
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 8 9 17 2 2 4218 3 11 1 1 213 34
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 3 4 7 9 4 13206 3 9 1 110 30
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 4 4 8 5 1 61411 1 12 3 5 820 34
สรุปรวม 72 80 152 34 23 57 209 60 50 110 11 15 26 136 345
ตรวจรายชื่อห้องสอบเลขที่สอบที่นี่ =>รายชื่อ ม.๑ รายชื่อ ม.๔