โรงเรียนอุทัย เปิดเรียน On Site 100% ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 e-saraban


นักเรียนเข้าระบบ LMS
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :
ครูประจำวิชา

User :
Pass :

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 อ่าน: 7 เมื่อ: 1 ก.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นักเรียนโรงเรียนอุทัยได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี อ่าน: 5 เมื่อ: 30 มิ.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สถานีตำรวจภูธรอุทัย ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกฎจราจรในการขับขี่ และข้อกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด อ่าน: 6 เมื่อ: 30 มิ.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ทีม Victory By UT โรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2022 รุ่น Teenage อ่าน: 15 เมื่อ: 28 มิ.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด อ่าน: 14 เมื่อ: 25 มิ.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการนิเทศชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 อ่าน: 4 เมื่อ: 23 มิ.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย
สื่อการสอน Coding
ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนอุทัย
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035-356508
เบอร์โทรสาร (Fax) 035-356241
@Line : โรงเรียนอุทัย เพิ่มเพื่อน
uthaischool@gmail.com
Line@โรงเรียนอุทัย

Copyright© uts.ac.th