ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางไลน์แจ้งผลการเรียน เพิ่มเพื่อน


Qr-Code AppLMS

สแกน Qr-Code ติดตั้ง App Mobile เพื่อความสะดวกในการเรียน
ครูประจำวิชา

User :
Pass :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัล โครงการสมาธิสร้างปัญญา สร้างสุขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน: 1 เมื่อ: 1 ต.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
มอบโล่เกียรติคุณแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่าน: 2 เมื่อ: 1 ต.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
พิธีมอบเกียรติบัตรพิเศษ การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน ครั้งที่ 4 จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี อ่าน: 19 เมื่อ: 28 ก.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูชีพ ตรีโภคา ได้รับรางวัลเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคม ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี 2564 อ่าน: 4 เมื่อ: 23 ก.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดช อ่าน: 13 เมื่อ: 21 ก.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตรท้องถิ่น ในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2565 อ่าน: 11 เมื่อ: 20 ก.ย. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย
สื่อการสอน Coding
ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนอุทัย
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035-356508
เบอร์โทรสาร (Fax) 035-356241
@Line : โรงเรียนอุทัย เพิ่มเพื่อน
uthaischool@gmail.com
Line@โรงเรียนอุทัย

Copyright© uts.ac.th