สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Qr-Code AppLMS

สแกน Qr-Code ติดตั้ง App Mobile เพื่อความสะดวกในการเรียน
ครูประจำวิชา

User :
Pass :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEAN Day 2022 อ่าน: 2 เมื่อ: 9 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สพม.อย.เกมส์ 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ่าน: 2 เมื่อ: 9 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การทดสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) โรงเรียนอุทัย อ่าน: 1 เมื่อ: 9 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อ่าน: 7 เมื่อ: 6 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การเข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1, 6/2, 6/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 อ่าน: 4 เมื่อ: 6 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปี 2565 การแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 1 ณ สนามเปตองโรงเรียนอุทัย อ่าน: 2 เมื่อ: 6 ส.ค. 65 ข่าวโดย: บุรจิตต์


คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย
สื่อการสอน Coding
ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนอุทัย
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035-356508
เบอร์โทรสาร (Fax) 035-356241
@Line : โรงเรียนอุทัย เพิ่มเพื่อน
uthaischool@gmail.com
Line@โรงเรียนอุทัย

Copyright© uts.ac.th