ตารางเรียนระดับชั้น ม. 1
นักเรียน ชั้น ม. 1 /1
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์อังคารพุธว21112
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง


พฤหัสบดี

ง21102
นงคราญ
พร้อมเรียน
ศุกร์
นักเรียน ชั้น ม. 1 /2
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์อังคารพุธง21102
นงคราญ
พร้อมเรียน


พฤหัสบดีศุกร์ว21112
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้งนักเรียน ชั้น ม. 1 /3
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีว21112
สรายุทธ์
พร้อมเรียน


ศุกร์

ง21102
นงคราญ
พร้อมเรียน

นักเรียน ชั้น ม. 1 /4
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์

ง21102
นงคราญ
พร้อมเรียน
ว21112
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:2 ครั้ง


อังคารพุธส20232
นุชนาฏ


พฤหัสบดีศุกร์
นักเรียน ชั้น ม. 1 /5
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์อังคารพุธว21112
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
ง21102
นงคราญ
พร้อมเรียน
พฤหัสบดีส20232
นุชนาฏ


ศุกร์แนะแนว
นุชนาฏนักเรียนเข้าเรียน
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.1
ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3
ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5
ตารางเรียน ม.6

Visitor Statistics
» 2 Online
» 12 Today
» 36 Yesterday
» 12 Week
» 3378 Month
» 141241 Year
» 141241 Total
Record: 6549 (03.05.2020)